Styrelsen 2019-2020 består av

 

Ordförande:     Stefan Persson

Vice Ordf:          Jan-Olof Nordenmar

Sekreterare:    Thomas Flyborg

Kassör:               Mikael Håkansson   

Ledamot:          Patrik Lundahl

Ledamot:          Erik Rödén

Suppleant:       Gunnar Axelsson

Suppleant:       Håkan BergdahlSen har vi fler flitiga medlemmar.


Familjen Bergdahl är våra festfixare

Patrik är som en hustomte, ser över hamnen och är behjälplig då man har problem.


Vi tar gärna emot hjälp från fler håll, du kanske kan sponsra på något sätt, genom arbetstid eller material.

Hör gärna av dig med vilka resurser du har.

Marketing Manager