You don't have any Slides to display.

Klubben bildades 1980 och har i dag en småbåtshamn med ca: 50 båtplatser och ungefär lika många medlemmar.